Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 5815 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 5815 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Karar Sayısı: 5815

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı R.G.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar” ibaresi “kapsamında; eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar ile ücreti saat karşılığı belirlenmiş olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların eki 5 SAYILI CETVEL (BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL)’in 4 üncü satırının;

a) “HİZMET” sütunu “Sanatsal faaliyetler kapsamında temsil başı, eser başı ve yürütülecek diğer sanatsal çalışmalar ile figüranlık çalışmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “ADET” sütununun “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için” kısmına “Figüran 3.360 adam/ay” satırından önce gelmek üzere “-65 yaş üstü sanatçı (yılda 30 kişiyi geçmemek üzere),” satın eklenmiştir.

c) “TAVAN ÜCRET” sütununun sonuna “*65 yaş üstü sanatçı için saat ücreti: 295 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar” satırı eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}