Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Sayısı 4874

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Sayısı 4874

SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 4874

03.12.2021 tarih ve 31678 sayılı R.G.

Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci, maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü 447 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211203-2.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}