RYKGM 2017-15 Tek Pencere Sisteminin E-Devlet Kapısı üzeriden e-başvuru ile yapılacak olan TPS ler

RYKGM 2017-15 Tek Pencere Sisteminin E-Devlet Kapısı üzeriden e-başvuru ile yapılacak olan TPS ler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-E-Devlet

 

GENELGE

(2017/..)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının E2.3.1. numaralı “Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi kapsamında “Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması” nın E-Devlet Kapısı’na alınmasına yönelik olarak karar alınmıştır.

Bu çerçevede, Tek Pencere Sistemi uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda; 17.08.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0877-Kayıt Belgesi”,

18.09.2015 tarihli ve 2015/16 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 04/06/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9) çerçevesinde düzenlenen “TPS–EB-0882-Kayıt Belgesi (Su Ürünleri)”,

27.04.2016 tarihli ve 2016/33 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Gümrük Kanunu’nun 152 ila 162. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 424. Maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0961-SBİF”,

11.07.2017 tarihli ve 2017/8 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Gümrük Kanunu’nun 152 ila 162. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 424. Maddesi ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 30. ve 34. Maddeleri” çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0992-SBİF 5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz.”,

03.05.2016 tarihli ve 2016/40 sayılı Genelge kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016/12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0892-İRİS”,

11.03.2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Genelge kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde düzenlenen “TPS-KTB-0888-Kültür Fonu”, “TPS-KTB-0904-Kültür Fonu Kapsam Dışı Yazısı”,

18.04.2016 tarihli ve 2016/16 sayılı Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/20) ve Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TPS-SB-0851- Tıbbi Beşeri Ürünler Kayıt Belgesi,

16.01.2015 tarihli ve 2015/4 sayılı Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 27/10/2010 tarihli, 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenen “TPS-SB-0845-İleri Tedavi Ürünleri Kayıt Belgesi”,

18.04.2016 tarihli ve 2016/17 sayılı Genelge kapsamında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/19) çerçevesinde düzenlenen “TPS-TAPDK-0859- Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-TAPDK-0918-Alkol İthalatı Uygunluk Belgesi”, “TPS-TAPDK-0919- Alkol Numune ve Özel İthalat İzni”, “TPS-TAPDK-0920- Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi”, “TPS-TAPDK-0921-Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi”, “TPS-TAPDK-0922-Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi”, “TPS-TAPDK -0923-Tütün Mamulleri Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi”, “TPS-TAPDK-0924-Tütün Mamulleri Makine İthalatı Uygunluk Belgesi”, “TPS-TAPDK-0925-Tütün Mamulleri Makine Yurtdışı Edilmesi Belgesi”, “TPS-TAPDK-0926-Tütün Mamulleri Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi”,

Belgelerine ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 30.11.2017 tarihinden itibaren uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda söz konusu tarihten itibaren yukarda belirtilen belgelere ilişkin olarak yapılacak başvurular E-Devlet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}