Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 4057

Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 4057

RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4057

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı R.G.

Ekli “Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Mühür Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu kurum ve kuruluşlarında” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında Birlik Başkanı,”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}