Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

MAK01 0713.33.90.00.19 Diğerleri 01.01-31.12 500 Ton Ü,T,İ TTY

MAK02

 

 

 

 

 

0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş)

01.01-31.12

 

100 Ton

 

EOTY

 

0703.10 Soğanlar ve şalotlar
0704.90 Diğerleri
0707.00 Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler

MAK03

 

 

0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

0709.59 Diğerleri

MAK.04

 

 

0710.80.51.00.00 Tatlı biberler

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

0710.90.00.00.00 Sebze karışımları

MAK05

 

 

0712.20.00.00.00 Soğanlar

01.01-31.12

 

 

30 Ton

 

 

EOTY

 

 

0712.90 Diğer sebzeler; sebze karışımları

MAK06

 

 

0807.11.00.00.00 Karpuzlar

01.01-31.12

 

 

100 Ton

 

 

EOTY

 

 

0807.19.00.00.00 Diğerleri
MAK07

08.08

(0808.10.80.00.11;

0808.10.80.00.13,

0808.10.80.00.14 hariç)

Elma, armut ve ayva (taze) 01.01-31.12 35 Ton EOTY

MAK08

 

 

0904.21 Kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

0904.22 Ezilmiş veya öğütülmüş
MAK09 1006.30 Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) 01.01-31.12 8.000 Ton Ü,T,İ TTY TMO

MAK10

 

 

1211.50.00.00.00 Efedra (Ephedra)

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

1211.90

(1211.90.86.00.24,

1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27, 1211.90.86.00.31,

1211.90.86.00.41

hariç)

Diğerleri

MAK11

 

 

2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar

01.01-31.12

 

 

20 Ton

 

 

EOTY

 

 

2001.90.70.00.00 Tatlı biberler

MAK12

 

 

 

2001.90.50.00.00 Mantarlar

01.01-31.12

 

 

 

10 Ton

 

 

 

EOTY

 

 

 

2003.10 Agaricus cinsi mantarlar
2003.90.90.00.00 Diğerleri

MAK13

 

 

 

 

 

2001.90.97.00.13 Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar

01.01-31.12

 

 

 

 

 

10 Ton

 

 

 

 

 

EOTY

 

 

 

 

 

2001.90.97.00.18 Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları
2005.99.10.00.00 “Capsicum” cinsi rneyvaiar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç)
2005.99.50.00.11 Havuç ve fasulye karışımları
2005.99.50.00.19 Diğerleri
MAK14 2005.99.80.00.00 Diğerleri [Yalnızca Ajvar] 01.01-31.12 20 Ton EOTY

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}