Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5749) 

Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5749) 

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5749

25.06.2022 tarihli ve 31877 sayılı R.G.

Ekli “Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7348 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 16/2/2010 tarihli ve 2010/157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile 25/4/2022 tarihli ve 5526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkûr Anlaşmaya ait Protokol I’in yerini alan, 17 Temmuz 2019 tarihli Protokol I uyarınca Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonunda yer alan (ii) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

G.T.İ.P.Eşya AdıTarife Kontenjanı Miktarıİthalat Vergileri
02.01Büyükbaş hayvanların eti(taze veya soğutulmuş)1.700 Ton0
02.02Büyükbaş hayvanların eti(dondurulmuş)
02.04Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)1.000 Ton0
02.10Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları150 Ton0
0709.51.00.00.00Agaricus cinsi mantarlar150 Ton0
0709.59.00.00.00Diğerleri
0711.59.00.00.00Diğerleri
0712.39.00.00.00Diğerleri
0809.30Şeftali (nektarin dahil)300 Ton0
0810.40Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri350 Ton0
0810.20.10.00.00Ahududu200 Ton0
0811.20.31.00.00Ahududu
1101.00Buğday unu veya mahlut unu5.000 Ton0
12.11Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)150 Ton0
19.02Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)500 Toni
20.07Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)300 Ton%30
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)2.500 hl0

i: İthalat Rejimi Kararında AB için geçerli olan ek mali yükümlülük uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}