İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/12)

Ekonomi Bakanlığından:05.01.2018 tarih ve 30292 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4011.10, 4011.20, 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanmasına yönelik re’sen başlatılan soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}