İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2016-48 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2016-48 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:30.12.2017 tarih ve 30286 Mükerrer R.G.

MADDE 1 – 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Soruşturma konusu olan önleme tabi ürün; 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)”dir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

7019.11

Cam liflerden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC)

24,50

7019.12

Fitiller

Diğerleri

35,75

7019.19

Diğerleri

7019.31

Takviye tabakaları

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}