İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2009-4 in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2009-4 in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2009/4)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:24.08.2019 tarihli 30868 sayılı R.G.

MADDE 1 – 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}