İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2018-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2018-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı R.G.

MADDE 1- 16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg)
8424.90.80.00.19Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)12
8481.30.99.00.00Diğerleri (Çakmak imalatında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)15
8481.80.11.00.00Karıştırıcı valfler20
8481.80.19.00.01Sensörlü olanlar15
8481.80.19.00.09Diğerleri15
8481.80.19.00.12Valfler12
8481.80.39.00.00Diğerleri15
8481.80.79.00.00Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)12
8481.80.81.00.00Küresel ve konik valfler20
8481.80.85.00.00Kelebek valfler12

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmaz.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}