İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2017-12 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2017-12 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından: 17.10.2017 tarihli ve 30213 sayılı R.G.

MADDE 1 – 16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

3920.51.00.00.00

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olanlar)

10

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetrenin üstünde olanlar)

6

“ Kg: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}