İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2015-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2015-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:27.08.2022 tarih ve 31936 sayılı R.G.

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti(ABD Doları/Ton)
3920.20.21.00.11Baskılı olanlar3.000
3920.20.21.00.19Diğerleri3.000
3920.62.19.00.00Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.000
3920.69.00.00.00Diğr poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.000
3921.90.10.00.00Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)3.000
3920.10Etilen polimerlerinden olanlar3.000
3921.19Diğer Plastiklerden olanlar5.000

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}