İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 Ticaret Bakanlığından: 18.06.2022 tarih ve 31870 sayılı R.G.

MADDE 1- 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.PEşya TanımıGümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg)
70.04Çekme ve üfleme cam (Plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş.0,50
70.05 (7005.10.80.00.00 hariç)Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş.0,50
7005.10.80.00.00.Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler0,60
70.06 (7006.00.90.00.19 hariç)70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar0,70
7006.00.90.00.19Diğerleri7
70.07 (7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12, 7007.11.10.00.19, 7007.11.10.00.29, 7007.19.80.00.15, 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.29, 7007.21.20.00.31, 7007.21.20.00.39 hariç)Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]0,70
7007.11.10.00.11Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları4
7007.11.10.00.12Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları4
7007.11.10.00.19Diğer düz emniyet camları4
7007.11.10.00.29Diğer bombeli emniyet camları4
7007.19.80.00.15Diğerleri1
7007.21.20.00.21Kurşuna dayanıklı olanlar4,5
7007.21.20.00.29Diğerleri4,5
7007.21.20.00.31Kurşuna dayanıklı olanlar4,5
7007.21.20.00.39Diğerleri4,5

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}