İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2015-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2015-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 04.10.2022 tarih ve 31973 sayılı R.G.

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ hükümleri 3920.10 ve 3921.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu eşya için 15/10/2022 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 27/8/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}