İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017-7’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017-7’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:28.07.2017 tarihli ve 30137 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘’

GTP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti ( ABD Doları/Ton*)
0102.29 Diğerleri

3.000

0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas

4.500

0201.20 Diğer kemikli parçalar

4.500

0202.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas

4.500

0202.20 Diğer kemikli parçalar

4.500

10.01 Buğday ve mahlut

200

10.03 Arpa

200

1005.90.00.00.11 Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır )

500

1005.90.00.00.19 Diğerleri

200

*Ton: Brüt Ağırlık’’

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2017

30110

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}