İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017-7 de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017-7 de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ


İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:08.09.2017 tarih ve 30174 sayılı R.G.

MADDE 1 –  30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti            (ABD Doları/Ton*)

0102.29.05.00.00 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar

3.000

0102.29.10.00.00 Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler

3.500

0102.29.21.00.00 Kesimlik olanlar

3.000

0102.29.29.00.00 Diğerleri

3.500

0102.29.41.00.00 Kesimlik olanlar

3.000

0102.29.49.00.00 Diğerleri

3.500

0102.29.51.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçenler

3.000

0102.29.51.00.19 Diğerleri

3.000

0102.29.59.00.00 Diğerleri

3.500

0102.29.61.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar

3.000

0102.29.61.00.19 Diğerleri

3.000

0102.29.69.00.00 Diğerleri

3.500

0102.29.91.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

3.000

0102.29.91.00.19 Diğerleri

3.000

0102.29.99.00.00 Diğerleri

3.500

0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas

4.500

0201.20 Diğer kemikli parçalar

4.500

0202.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas

4.500

0202.20 Diğer kemikli parçalar

4.500

10.01 Buğday ve mahlut

200

10.03 Arpa

200

1005.90.00.00.11 Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)

500

1005.90.00.00.19 Diğerleri

200

*Ton: Brüt Ağırlık”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2017

30110

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2017

30137

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}