İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6241

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6241

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

20.10.2022 tarih ve 31989 sayılı R.G.

Karar Sayısı: 6241

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanununun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİPDİPNOTGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,BKGÜRB-HERG.KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1206.00.91.00.19 5505550555
1206.00.99.00.19 5505550555

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihi takip eden 7 nci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}