İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 5985 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 5985 

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5985

25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli VII sayılı listeye (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) aşağıdaki tabloda yer alan satırlar eklenmiştir.

0304.63.00.00.00Nil Levreği (Lates niloticus)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.71.10.00.00Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.71.90.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.72.00.00.00Haddock (Melanogrammus aeglefinus)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.73.00.00.00Kömür balığı (Pollachius virens)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.74.11.00.00Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.74.15.00.00Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluc-cuis hubbsi)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.74.19.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.74.90.00.00Urophycis cinsi berlamlar1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.75.00.00.00Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.79.10.00.00Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.79.30.00.00Mezgit balıkları (Merlangius merlangus)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.79.50.00.00Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.79.80.00.00Gelincik Balığı1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.79.90.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.83.10.00.00Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.83.90.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.89.21.00.00Sebastes marinus türünden olanlar1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.89.29.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.94.90.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.21.00.00Pasifik morinası -Gadus macrocephalus1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.25.00.00Soğuksu morinası -Gadus morhua1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.29.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.30.00.00Haddock (Melanogrammus aeglefınus)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.40.00.00Kömür balıkları (Pollachius virens)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.50.00.00Merluccius cinsi berlam balıkları1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.60.00.00Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.95.90.00.00Diğerleri1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0304.99.29.00.00Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar1604.19 gümrük tarife pozisyonlu ürünler0
0307.43.21.00.00Sepiola rondeleti cinsi1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.25.00.00Diğerleri1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.29.00.00Sepia offıcinalis, Rosia macrosoma1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.31.00.00Loligo vulgaris1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.33.00.00Loligo pealei1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.35.00.00Loligo gahi1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.38.00.00Diğerleri1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.91.00.00Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç)1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.92.00.00Akdeniz kalamarları (İllex spp.)1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.95.00.00Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus))1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.43.99.00.00Diğerleri1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.49.40.00.00Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.)1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.49.50.00.00Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç)1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.49.60.00.00Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus))1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.49.80.00.00Diğerleri1605.54.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.52.00.00.00Dondurulmuş1605.55.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0
0307.59.00.00.00Diğerleri1605.55.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ürünler0

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}