İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5742)

 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5742)

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5742

24.06.2022 tarihli ve 31876 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tablonun sonundaki (6) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(6) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun sonundaki (1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.DİPNOTGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BKGÜRB-HERG.KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1507.10.90.00.00131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1507.90.10.00.00(a)5501,701,25555
1507.90.90.00.00 31,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1511.10.90.00.00131,231,2031,221,831,231,218,731,231,2
1511.90.11.00.19 46,846,8031,221,846,846,828,146,846,8
1511.90.19.00.21 46,846,8031,221,846,846,828,146,846,8
1511.90.19.00.29 31,231,2031,221,831,231,218,731,231,2
1511.90.91.00.00(a)1212018,43127,21212
1511.90.99.00.11 31,231,2031,221,831,231,218,731,231,2
1511.90.99.00.19 31,231,2031,221,831,231,218,731,231,2
1512.11.10.00.00122,522,522,50022,5022,522,522,5
1512.11.91.00.0011010101010100101010
1512.11.99.00.0013636363636360363636
1512.19.10.00.00(a)22,522,522,5222,522,522,522,522,522,5
1512.19.90.00.11 67,567,567,567,567,567,567,567,567,567,5
1512.19.90.00.19 67,567,567,567,567,567,567,567,567,567,5
1514.11.90.00.00131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1514.19.10.00.00(a)19,519,501,72,24,819,519,519,519,5
1514.19.90.00.00 31,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1514.91.90.00.00131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1514.99.10.00.00(a)19,519,501,72,24,819,519,519,519,5
1514.99.90.00.00 31,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1515.21.10.00.00(a),1101000,91,12,510101010
1515.21.90.00.11131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1515.21.90.00.19131,231,2031,231,231,231,231,231,231,2
1515.29.10.00.00(a)19,519,501,72,24,819,519,519,519,5
1515.29.90.00.00 31,231,2031,231,231,231,231,231,231,2

(1) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}