İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 1144

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 1144

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 1144

14.06.2019 tarih ve 30801 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a ilişik tabloda yer alan 8528,72.10.00.00, 8528.72.20.00.00, 8528.72.30.00.00, 8528.72.40.00.00, 8528.72.60.00.00 ve 8528.72.80.00.00 G.T.İ.P.’li maddelere ilişkin satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/12/2018

30621

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}