İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2533

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2533

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2533

13.05.2020 tarih ve 31126 sayılı R.G.

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 15 inci, 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“— Diğerleri:

3808.94.90.00.11       —- Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.12       —- %0,04 ila %0,06 arasında nano gümüş ihtiva edenler (büyüklüğü en fazla                                25 nanometre olan, indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak                          sadece distile su kullanılan, başka hiçbir kimyasal madde içermeyenler)

3808.94.90.00.19       —- Diğerleri”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “38. FASIL” başlıklı tabloya, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen ürüne ilişkin satır eklenmiştir.

G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
12348
567
3808.94.90.00.12
0000006

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}