İhracat Destekleri Hakkında Karar Sayısı 5973

 İhracat Destekleri Hakkında Karar Sayısı 5973

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

(Karar Sayısı: 5973)

18.08.2022 tarih ve 31927 sayılı R.G.

Ekli “İhracat Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}