Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 2407

Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 2407

GÜMRÜK UZLAŞMA KOMİSYONU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Karar Sayısı: 2407

15.04.2020 tarih ve 31100 sayılı R.G.

Ekli “Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 8/10/2012 tarihli ve 2012/3801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ticaret” ibareleri “dış ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların eki Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “CETVEL

SIRA NOUNVANGÖSTERGE
1.Bakan YardımcısıGenel MüdürRehberlik ve Teftiş Başkanı15.000
2.Genel Müdür YardımcısıDaire BaşkanıGümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü13.000
3.Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür YardımcısıGümrük MüdürüŞube Müdürü2.000
4.Gümrük Müdür YardımcısıŞefMuayene Memuru1.500

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}