Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-5 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-23

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-5 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-23

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/23)

Ekonomi Bakanlığından:27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nin Ek-2’sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler tablosunda yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

GTİP MADDE İSMİ
39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
39.02 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
39.03 Stiren polimerleri (ilk şekillerde)
39.04 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
39.05 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde): diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde)
39.06 Akrilik polimerler (ilk şekillerde)
39.07 Polisetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde)
39.08 Poliamidler (ilk şekillerde)
39.09 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde)
3910.00 Silikonlar (ilk şekillerde)
39.11 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)
39.12 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)
39.13 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}