Genelge 2020-18 Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler

Genelge 2020-18 Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler


Genelge 2020-18 Yolcu beraberi numune sergi ve fuar eşyası beyan formu kapsamındaki işlemler
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :72093537-010.06.01
Konu   :Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve
             Fuar Eşyası Beyan Formu
             Kapsamındaki İşlemler
 
 
GENELGE
(2020/18)
 
 
 
Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili esaslar aşağıda açıklanmıştır.
1-Geçici Olarak Çıkarılacak ve Geri Getirilecek Numune, Sergi ve Fuar Eşyasının Beyanı
Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” beyanname yerine kullanılacak belgeler arasında sayılmış olup Yönetmeliğin 444 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirelecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanının “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabileceği düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmek istenmesi durumunda, söz konusu form kapsamındaki işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilmek istenmesi durumunda, beyan, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından söz konusu formun elektronik ortamda (Bakanlık web sayfasında “e-işlemler” bölümünde) doldurulması suretiyle yapılır. Form kapsamı beyanın, yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak numune, sergi ve fuar eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışına kadar yapılması gerekmektedir.
Yolcu beraberinde geçici olarak çıkışı yapılacak olan numune, sergi ve fuar eşyası için Formun elektronik ortamda düzenlenmesi yeterli olup, form üzerinde gümrük idaresince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Yolcu beraberinde geçici olarak çıkışı yapılacak veya geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının geçici çıkışında veya geri getirilmesinde gümrük idaresince eşyanın kontrolünün yapıldığı durumda, yükümlü tarafından söz konusu eşyanın beyanının Form ile yapıldığına dönük bilgi gümrük idaresine verilir. Gümrük idaresince, elektronik ortamda düzenlenen Formdaki bilgiler de dikkate alınarak eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılır. İlgili gümrük memurunca elektronik ortamda söz konusu form üzerinde girişi yapılan eşyaya ilişkin yapılan işlem sisteme kaydedilir.
2-Yolcu Beraberinde Getirilen Numunelik Eşya Ve Modellerin Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Gümrük İşlemleri
4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 8/(d-i) bendi ile 2009/15481 sayılı Kararın 86 ncı maddesi kapsamında yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modeller, ithalatçı firmanın çalışanları tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesinin birinci fıkrası ile 169 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, Bakanlık web sayfasında “e-işlemler” bölümünde yer alan “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile beyan edilir.
Form, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce elektronik ortamda düzenlenir. Form üzerinde gümrük idaresince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Yolcu tarafından, eşyanın faturası ile ithalatçı firmanın çalışanı olduğunu göstermek üzere SGK belgesinin birer örneğinin Form eki olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Birden fazla farklı cins eşyanın numunelik eşya ve model olarak getirilmesi durumunda, her cins eşya ayrı bir satır olarak Form’a kaydedilir.
Gümrük idaresince eşyanın kontrolünün yapıldığı durumda, yükümlü tarafından söz konusu eşyanın beyanının Form ile yapıldığına dönük bilgi gümrük idaresine verilir. Gümrük idaresince, elektronik ortamda düzenlenen Formdaki bilgiler de dikkate alınarak, eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılır ve yapılan kontrol sonucunda eşyanın yurda girişine ilişkin işlemler gerçekleştirilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}