Genelge 2020-17 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri

Genelge 2020-17 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.03

Konu   :YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

GENELGE

(2020/17)

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.

01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemleri kağıt ortamında da gerçekleştirilebilecek olup bu tarihten sonra sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzu

(https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler

adresinden de erişilebilir.)

Dağıtım:

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}