GENELGE 2018-2 Bakanlığımız birimlerinden doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olanlar ile Bakan Yardımcılarına bağlı bulunması uygun görülen birimler

GENELGE 2018-2 Bakanlığımız birimlerinden doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olanlar ile Bakan Yardımcılarına bağlı bulunması uygun görülen birimler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

 

GENELGE 2018/2

 

Bakanlığımız birimlerinden doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olanlar ile Bakan Yardımcılarına bağlı bulunması uygun görülen birimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Ruhsar PEKCAN

Bakan

BAKANLIK MAKAMINA BAĞLI BİRİMLER:

Özel Kalem Müdürlüğü

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

EXIMBANK

Rekabet Kurumu

Helal Akreditasyon Kurumu

BAKAN YARDIMCISI FATİH METİN’E BAĞLI BİRİMLER:

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

BAKAN YARDIMCISI GONCA YILMAZ BATUR’A BAĞLI BİRİMLER:

İhracat Genel Müdürlüğü

İthalat Genel Müdürlüğü

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Personel

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}