GENELGE 2018-13 Sayılı Genelge (Tadımlık Ürünler)

GENELGE 2018-13 Sayılı Genelge (Tadımlık Ürünler)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-169.99[GGM-019]

Konu   :2018/13 Sayılı Genelge

(Tadımlık Ürünler)

  

23.10.2018 / 38191249

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza, 2018/13 sayılı genelge uyarınca gümrüksüz satış mağazalarında satılan yerli ürünlerin tanıtımına yönelik olarak müşterilere tadımlık olarak sunulan, iç piyasadan temin edilen, KDV ve ÖTV’si ödenmiş olan ürünlerin, gümrük beyannamesi verilmeksizin mağazalara alınabilmesi yönünde talepler intikal etmiştir.

Bilindiği üzere 19 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenmesi gerekmekte olup, Genel Müdürlüğümüzün 2018/13 sayılı Genelgesi ile de serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın, gümrüksüz satış mağazası ya da deposuna yurt içinden fatura ve sevk irsaliyesi ile birlikte 7200 rejim kodlu beyanname kullanılarak alınacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Sarf malzemeleri ve numuneler” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası “Mağazalarda satılan eşyanın tanıtımında kullanılan ve alıcıya bedelsiz olarak sunulan eşantiyonlar ile eşyanın konulduğu ambalaj malzemelerine, satışa sunulan eşyaya uygulanan işlemler uygulanmaz”. Hükmünü amir olup, bu kapsamda, mağazaya satılmak üzere değil, müşterilere tadımlık olarak sunulmak üzere, KDV-ÖTV’si ödenmiş yerli ürünlerin, herhangi bir vergi iadesine de konu olmayacağı anlaşıldığından Yönetmeliğin ilgili hükmü gereği beyanname olmaksızın mağazalara alınması mümkündür.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}