EPDK’nın 10591 sayılı Kararı “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda” değişiklik

EPDK’nın 10591 sayılı Kararı “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda” değişiklik

SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 4874

03.12.2021 tarih ve 31678 sayılı R.G.

Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci, maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü 447 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211203-2.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}