Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 9822 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 9822 Sayılı Kararı

KURUL KARARI


Karar No 
: 9822 Karar Tarihi: 17/12/2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 22.12.2020 tarih ve 31342 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 tarihli toplantısında; ekteki “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararı`nın kabul edilerek Resmi Gazete`de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında;

a) Ham petrol kapsamında, kondensat ve ham petrol,

b) Akaryakıtlar kapsamında; ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere; benzin, motorin,
fuel oil türleri ile biodizel, yakıt nafta ve gazyağı,

c) İhrakiye sayılan akaryakıtlar kapsamında; havacılık yakıtları ile denizcilik yakıtları,

ç) Madeni yağ,

d) Baz yağ,

e) Akaryakıtla harmanlanan ürün,
yer alır.

MADDE 2 – (1) Yurt içinde ihrakiye sayılan akaryakıtlar hariç olmak üzere akaryakıtlar kapsamında piyasaya sunulabilecek maddelerin türleri, resmi isimleri ve GTİP numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Akaryakıt TürleriResmi ismiGTTP No
Yakıt NaftaYakıt nafta2710.12.15.00.11
Benzin TürleriKurşunsuz Benzin 95 Oktan2710.12.45.00.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (E 10)2710.12.45.00.13
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan2710.12.49.00.11
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E 10)2710.12.49.00.12
GazyağıGazyağı2710.19.25.00.11
MotorinMotorin2710.19.43.00.11
2710.20.11.00.11
Fuel Oil TürleriKalorifer Yakıtı2710.19.62.00.10
2710.19.66.00.10
2710.19.67.00.13
Fuel Oil2710.19.62.00.11
2710.19.66.00.11
2710.19.67.00.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil2710.19.67.00.11
2710.19.67.00.41
BiodizelBiodizel3826.00.10.00.11

(2) Motorinin resmi ismi, herhangi bir vergi farklılaştırması kapsamında teslim edilmesi durumunda “Kırsal Motorin” şeklinde değiştirilir.

MADDE 3 – (1) İhrakiye sayılan akaryakıt kapsamında piyasaya sunulabilecek maddelerin türleri, resmi isimleri ve GTİP numaraları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İhrakiye Teslimi Kapsamındaki Akaryakıt TürleriResmi İsmiGTİP No
Denizcilik YakıtlarıDamıtık denizcilik yakıtları2710.19.43.00.17
2710.19.46.00.18
2710.19.47.00.18
2710.19.48.00.11
Artık denizcilik yakıtları2710.19.62.00.31
2710.19.66.00.31
2710.19.67.00.31
2710.19.67.00.42
Havacılık YakıtlarıUçak Benzini2710.12.31.00.00
Benzin Tipi Jet Yakıtı2710.12.70.00.00
Jet Yakıtı2710.19.21.00.00

(2) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı, rafinerici, ihrakiye teslimi ile ihrakiye alt başlıklı ve istasyonlu kategorili bayilik lisansı sahiplerince karıştırılmaksızın deniz araçlarında kullanılmak üzere teslim edilen benzin, motorin ve fuel oil türleri de ihrakiye olarak addedilir.

(3) Havacılık yakıtları, havacılık tesislerinde hava vasıtalarına, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan isimleriyle arz edilir.

MADDE 4 – (1) Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında aşağıdaki tabloda yer alan maddeler, belirtilen GTİP numaralarına göre işleme alınır.

MaddelerGTİP No
Ham Petrol 2709.00.10.00.00
2709.00.90.00.00
Madeni Yağ2710.19.81.00.00
2710.19.83.00.00
2710.19.85.00.00
2710.19.87.00.00
2710.19.91.00.00
2710.19.93.00.00
2710.19.99.00.25
3403.11.00.00.00
3403.19.10.00.00
3403.19.20.00.00
3403.19.80.00.00
3403.91.00.00.00
3403.99.00.00.00
Baz Yağ 2710.19.75.00.00
2710.19.99.00.11
2710.19.99.00.98
2710.19.71.00.00
Benzin Türlerine Harmanlanan Ürün 2207.20.00.10.13
2207.20.00.10.14
2909.19.90.00.13
Motorin Türlerine Harmanlanan Ürün3826.00.10.00.11

(2) Madeni yağlar, denizcilik veya havacılık amaçlı kullanılması halinde ihrakiye sayılır.

(3) Akaryakıtla harmanlanan ürünler, akaryakıtlara; 2 nci maddede belirlenen türlere uygun olmak ve akaryakıtın teknik düzenlemesinde belirlenen oranı aşmamak üzere harmanlanabilir.

MADDE 5 – (1) Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:

a) Ham petrol; rafinerici veya dağıtıcı veya ihrakiye teslimi lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye`de ham petrol üretimi yapan üreticiler,

b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve kuruma bayi bilgileriyle birlikte verilen pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,

c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,

(2) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen ve 50 kilogramı (50 kilogram dahil) geçmeyenler hariç olmak üzere; ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıtların ithalat işlemleri; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip gümrük idarelerinden yapılır.

(3) Madeni yağ ithalatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabilecek donanıma sahip gümrük idarelerinden yapılır.

MADDE 6 – (1) 2 ve 3 üncü maddelerde yer almayan sıvı maddeler, akaryakıt ve ihrakiye olarak piyasaya sunulamaz.

(2) Akaryakıt (ihrakiye sayılanlar dahil) türleri ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve ticari işlemlerde, bu Karar`da belirlenen resmi isimlerin kullanılması zorunludur. Akaryakıt türlerinin satışında, gümrük beyannamesinde tescil edilen veya yurtiçi üreticinin faturasında yer alan isimler değiştirilemez. Ancak, karıştırma sonucu elde edilen denizcilik yakıtlarında ürünün özelliğine uygun resmi isimler kullanılır.

MADDE 7- (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Karar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}