Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ İthalat 2019-19 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ İthalat 2019-19 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI

HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/19)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı R.G.

MADDE 1 – 18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ithalatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.’’

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/6/2019

30805

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}