BKK 2018-11996 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2018-11996 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2018/11996

26.06.2018 tarih ve 30460 sayılı R.G

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 8/6/2018 tarihli ve 60751 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 30/5/2018 tarihli ve 2018/11841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 1 inci maddesinde yer alan “(1) numaralı dipnot” ibaresi “(1) ve (2) numaralı dipnotlar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan tablo ve dipnotlar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA,

F.ABA.

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

D-8

D.Ü.

1206.00.91.00.19 Diğerleri

13(6)

13(6)

0

13(6)

13(6)

13(7)

13(6)

13(6)

1206.00.99.00.19 Diğerleri

13(6)

13(6)

0

13(6)

13(6)

13(7)

13(6)

13(6)

1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı

23(1)

23(1)

0(2)

23(1)

23(1)

23(1)

23(1)

23(1)

(6) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %27 olarak uygulanır.

(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %20,2 olarak uygulanır.”

(1) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %36 olarak uygulanır.

(2) Söz konusu gümrük vergisi 1/7/2018-31/7/2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %23 olacak, 1/8/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) ise %36 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar 5/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}