BKK 2018-11853 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

BKK 2018-11853 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATINDA DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2018/11853

25.06.2018 tarih ve 30459 Sayılı Mükerrer R.G.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 16/5/2018 tarihli ve 34255193 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4/6/2018 TARİHLİ VE 2018/11853 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Hatay ilinde Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur.

(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü kapatılmıştır.

(3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğünün adı, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}