Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 89

23.12.2021 tarih ve 31698 sayılı R.G.

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık taşra teşkilatı bu bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile her ilde kurulan ticaret il müdürlükleri ve 3218 sayılı Kamına göre tespit edilen serbest bölgelerde bakanlık tarafından kurulan serbest bölge müdürlüklerinden oluşur. Taşra teşkilatının birimleri ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onaltıncı Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.

(I) SAYILI CETVEL

SIRA NOBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADIBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZİBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLLER
1İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜİSTANBULİSTANBUL
2ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBURSABURSA, BALIKESİR, BİLECİK, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, YALOVA
3TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜEDİRNEEDİRNE, KIRKLARELİ
4BATI MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜTEKİRDAĞTEKİRDAĞ, ÇANAKKALE
5DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKOCAELİKOCAELİ, BOLU, DÜZCE, SAKARYA, ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK
6EGE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜİZMİRİZMİR, MANİSA, AYDIN
7PAMUKKALE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİDENİZLİ, AFYONKARAHİSAR, UŞAK, MUĞLA
8BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜANTALYAANTALYA, BURDUR, İSPARTA
9ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMERSİNMERSİN, ADANA
10DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜHATAYHATAY, OSMANİYE
11ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜANKARAANKARA, KONYA, KIRIKKALE, KARAMAN, AKSARAY, NEVŞEHİR, KAYSERİ, ÇANKIRI, KIRŞEHİR, YOZGAT, NİĞDE
12ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜSAMSUNSAMSUN, ÇORUM, ORDU, AMASYA, TOKAT, KASTAMONU, SİNOP
13DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜTRABZONTRABZON, GİRESUN, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, BAYBURT
14CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 89
23.12.2021 tarih ve 31698 sayılı R.G.
MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık taşra teşkilatı bu bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile her ilde kurulan ticaret il müdürlükleri ve 3218 sayılı Kamına göre tespit edilen serbest bölgelerde bakanlık tarafından kurulan serbest bölge müdürlüklerinden oluşur. Taşra teşkilatının birimleri ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onaltıncı Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.
(I) SAYILI CETVEL
 
SIRA NO
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLLER
1
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
İSTANBUL
2
ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA
BURSA, BALIKESİR, BİLECİK, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, YALOVA
3
TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE
EDİRNE, KIRKLARELİ
4
BATI MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE
5
DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ
KOCAELİ, BOLU, DÜZCE, SAKARYA, ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK
6
EGE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR
İZMİR, MANİSA, AYDIN
7
PAMUKKALE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ
DENİZLİ, AFYONKARAHİSAR, UŞAK, MUĞLA
8
BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA
ANTALYA, BURDUR, İSPARTA
9
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN
MERSİN, ADANA
10
DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY
HATAY, OSMANİYE
11
ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
ANKARA, KONYA, KIRIKKALE, KARAMAN, AKSARAY, NEVŞEHİR, KAYSERİ, ÇANKIRI, KIRŞEHİR, YOZGAT, NİĞDE
12
ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN
SAMSUN, ÇORUM, ORDU, AMASYA, TOKAT, KASTAMONU, SİNOP
13
DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON
TRABZON, GİRESUN, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, BAYBURT
14
KAÇKAR GUMRUK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVİN
ARTVİN, RİZE, ARDAHAN
15
GÜRBULAK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI
AĞRI, ERZURUM, KARS, İĞDIR
16
DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VAN
VAN, BİTLİS, MUŞ, HAKKARİ
17
FIRAT GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA
MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, ELAZIĞ, TUNCELİ, BİNGÖL
18
GAP GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP
GAZİANTEP, KİLİS, ŞANLIURFA, ADIYAMAN
19
İPEKYOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞIRNAK
ŞIRNAK, BATMAN, SİİRT, MARDİN, DİYARBAKIR
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.KAÇKAR GUMRUK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVİNARTVİN, RİZE, ARDAHAN
15GÜRBULAK GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜAĞRIAĞRI, ERZURUM, KARS, İĞDIR
16DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜVANVAN, BİTLİS, MUŞ, HAKKARİ
17FIRAT GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMALATYAMALATYA, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, ELAZIĞ, TUNCELİ, BİNGÖL
18GAP GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜGAZİANTEPGAZİANTEP, KİLİS, ŞANLIURFA, ADIYAMAN
19İPEKYOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜŞIRNAKŞIRNAK, BATMAN, SİİRT, MARDİN, DİYARBAKIR

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}