Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ Ticaret Bakanlığından: 21.09.2022 tarih ve 31960 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM  Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve