29.09.2020 57769885 Hazar Denizi güzergahında çekici ve römork değişikliği izin uygulamasının istisnası hk 53210 onay

29.09.2020 57769885 Hazar Denizi güzergahında çekici ve römork değişikliği izin uygulamasının istisnası hk 53210 onay

T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel MüdürlüğüSayı     :96603261-120.01.04.01Konu   :Uluslararası Eşya Taşımacılığı /             Hazar Geçişleri    29.09.2020 / 57769885DAĞITIM YERLERİNE  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 26.09.2020 tarihli ve E.53670 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar

Petrokimyasal ürün kıymet 28 Eylül-04 Ekim 2020

Petrokimyasal ürün kıymet 28 Eylül-04 Ekim 2020

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI AİT OLDUĞU DÖNEM: 28 Eylül-04 Ekim 2020 BİRİM : ABD DOLARI/TON  GTİP  ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)  ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt)  FİYAT TÜRÜ* Min. Max.  2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL  MONO

20.5.1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4.12.2019 Tarihli ve 1-2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 3014

20.5.1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4.12.2019 Tarihli ve 1-2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 3014

AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ ORTAK KOMİTESİ’NİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME’Yİ DEĞİŞTİREN 04/12/2019 TARİHLİ VE 1/2019 SAYILI KARARI Karar Sayısı: 3014 25.09.2020 tarih ve 31255 sayılı R.G. 20/5/1987

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/16) Ticaret

Petrokimyasal ürün kıymetleri 21-27 Eylül 2020

Petrokimyasal ürün kıymetleri 21-27 Eylül 2020

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI AİT OLDUĞU DÖNEM: 21-27 Eylül 2020 BİRİM : ABD DOLARI/TON  GTİP  ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)  ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt)  FİYAT TÜRÜ* Min. Max.  2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL  MONO ETHYLENE