7348 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I’in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7348 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I’in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN OLARAK İMZALANAN MEVCUT PROTOKOL I’İN YERİNİ ALAN PROTOKOL I İLE ANLAŞMAYA EKLENEN PROTOKOL III’ÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 Kanun No. 7348 Kabul Tarihi: 21/12/2021

29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı R.G.

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ve mevcut Protokol I’in yerini alan “Protokol I” ile Anlaşmaya eklenen “Protokol III”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}