4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Sayısı 2912

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Sayısı 2912

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2912

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı R.G.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29/8/2020 TARİHLİ VE 2912 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmiVergi Oranı(%)
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler 
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşmayanlar45
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşıp, 130.000 TL`yi aşmayanlar50
— Diğerleri80
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3”ü geçmeyenler 
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW`ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3`ü geçmeyenler 
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşmayanlar45
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşıp, 135.000 TL`yi aşmayanlar50
—- Diğerleri80
— Diğerleri 
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL`yi aşmayanlar130
—- Diğerleri150
— Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler 
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kVV`ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler 
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL`yi aşmayanlar130
—- Diğerleri150
— Diğerleri220

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}