31.01.2020 51909052 Özet beyan ile transit doğrudan temsilde Gümrük işlemi takip katları verilirken SSK belgesi ve taahhütname

31.01.2020 51909052 Özet beyan ile transit doğrudan temsilde Gümrük işlemi takip katları verilirken SSK belgesi ve taahhütname

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-161.01.02[GGM-GÜMR

 ÜK İŞLEM TAKİP KARTI]

Konu   :Gümrük İşlemi Takip Kartları Hk.

31.01.2020 / 51909052

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan; Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere verilecek olan Gümrük İşlem Takip Kartlarının verilmesi esnasında aranan son üç aylık sigorta makbuzunun yeni işe alınan ve henüz üç aylık çalışma süresini doldurmayan firma çalışanları için ibrazının mümkün olmaması nedeniyle bu konuda sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere giriş kartlarının düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler arasında yer alan son üç aylık sigorta makbuzunun yeni işe alınan ve henüz üç aylık çalışma süresini doldurmamış firma çalışanları için ibrazının mümkün olmadığı dikkate alınarak, diğer belgeler yanında SSK’dan alınacak işe giriş belgesi ve üç aylık sigorta makbuzunun ibraz edileceğini taahhüt eden bir yazı ile başvurulması halinde bahse konu firma çalışanları için Gümrük İşlem Takip Kartı düzenlenmesi uygun bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}