29.11.2017 29957100 Yabancı Plaka Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının sistem üzerinde görünmesi durumda tahsili, manuel tahsilat taleplerinin karşılanmaması

29.11.2017 29957100 Yabancı Plaka Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının sistem üzerinde görünmesi durumda tahsili, manuel tahsilat taleplerinin karşılanmaması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-225.99

Konu   :Yabancı Plaka Trafik İdari Para

Cezası Karar Tutanağı Tahsili

 

29.11.2017 / 29957100

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden Karayolları Bölge Müdürlükleri tarafından 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu kapsamında yapılan denetimler sonucunda yabancı plakalı araçlar için düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının bahse konu Kanunun 115 inci maddesi kapsamında tahsil edilmek üzere bazı Gümrük Müdürlüklerine fiziksel ortamda gönderildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 06.01.2017 tarihli ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 59 uncu maddesi ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 115 inci maddesi;

“Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan trafik idari para cezaları, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Trafik cezaları tahsil edilmeden yabancı plakalı aracın ülkeyi terk etmesine izin verilmez. Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.”

Hükmünü amirdir.

Bununla birlikte, madde metninde bahsi geçen yönetmelik çalışmaları ile konu hakkındaki teknik çalışmalar tamamlanmamış olup, halihazırda devam etmektedir.

Ülkemizden çıkış yapmak üzere gümrük kapılarımıza gelen yabancı plakalı araçların trafik idari para cezası bilgilerinin elektronik ortamda Bakanlığımız sistemlerine yansıtılması ve sistem üzerinde araca uygulanan bir trafik cezası görünmesi halinde bu cezanın tahsilini gerçekleştirmeden araçların çıkışına izin verilmemesi açısından söz konusu çalışmaların tamamlanması önem arz etmektedir.

Bahse konu çalışmalar tamamlanmadan yabancı plakalı araçlar için düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Bakanlığımızca manuel olarak takip ve tahsili mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ile söz konusu cezaların manuel olarak tahsiline yönelik benzer talepler olması halinde bu taleplerin karşılanmayarak Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}