29.06.2017 – 26131648 Yazışmalar Hakkında

29.06.2017 – 26131648 Yazışmalar Hakkında

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı     :75686787-900

Konu   :Yazışmalar Hk.

 

29.06.2017 / 26131648

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Başkanlığımıza muhatap yazıların, Bölge Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlüklerinden EBYS üzerinden gönderildiği, daha sonra da ıslak nüshalarının ayrıca posta ile gönderildiği anlaşılmış olup, kırtasiyeciliğin ve gereksiz posta masraflarının azaltılması amacıyla;

– Emeklilik talebinde bulunan personel tarafından ibraz edilen “Emeklilik Belgesi Formu” aslı,

– Atama talebinde bulunan personel tarafından ibraz edilen “Sağlık Kurulu Raporlarının” aslı,

– Disiplin işlemleri ile ilgili yazışmalara ilişkin belgeler,

– Mal bildirimi talebinde bulunan personel tarafından ibraz edilen “Mal Bildirimi Formu” aslı,

Dışında kalan belge asıllarının birimlerde tutulan dosyasında muhafaza edilerek, sadece istenilmesi halinde gönderilmesi, yukarıda sayılanlar dışında kalan evrak ve ek belgelerin okunaklı şekilde taranarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderilmesi hususunda;

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

Asım KANDEMİR

Bakan a.

Personel Dairesi Başkanı V.

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}