29.03.2019 42960754 Emsal tahlil raporunun 0803 ve 0804 LARA programı ile BİLGE ve NCTS muayene ekranı entegrasyonu sağlandığı

29.03.2019 42960754 Emsal tahlil raporunun 0803 ve 0804 LARA programı ile BİLGE ve NCTS muayene ekranı entegrasyonu sağlandığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-109

Konu   :0803 ve 0804 Kodlu Laboratuvar

Tahlil Raporları (Emsal)

 

29.03.2019 / 42960754

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

LARA Programında bulunan Laboratuvar Tahlil Raporunun BİLGE ve NCTS ile entegrasyonu sağlanarak muayene memurunun LARA Programını kullanmadan BİLGE ve NCTS Programlarının muayene ekranında Laboratuvar Tahlil Raporunu görüntüleyebilmesi sağlanmıştı.

Bu defa, Bakanlığımızca yürütülen Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında, 0803 kodlu Laboratuvar Tahlil Raporu (Emsal) (Güm. Yön. 196-2.B) belgesinin ve 0804 kodlu Laboratuvar Tahlil Raporu (Emsal) (Güm. Yön. 196-2.C) belgesinin 44 nolu hanede Yükümlüce Beyan Edilen Dökümanlar kısmında referans kısmında rapor numarasının beyan edilerek, ilgili muayene memurunca söz konusu alanda satırın üzerine tıklandığında raporun görüntülenebilmesi sağlanmıştır. Bu durumda beyanname ekine fiziki anlamda söz konusu emsal tahlil raporlarının eklenmesine gerek kalmamıştır.

BİLGE Sisteminde yapılan söz konusu düzenlemede;

1-Yükümlüce 44 nolu hanede belirtilen 0803 kodlu Laboratuvar Tahlil Raporunun (Emsal) Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendine uygun koşulları taşıyıp taşımadığı ve yükümlüce 44 nolu hanede belirtilen 0804 kodlu Laboratuar Tahlil Raporunun (Emsal) Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendine uygun koşulları taşıyıp taşımadığının ilgili muayene memurunca kontrol edilmesi gerekmekte olup buna ilişkin olarak BİLGE Sisteminde Muayene/Kontrol ekranında ilgili muayene memuruna bloke kaldırırken gelecek bir uyarı mesajı konulmuştur.

2-Yükümlünün sadece kendi Laboratuvar Tahlil Raporunu (Emsal) ekleyebilmesi ve görüntüleyebilmesi,

3-Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi gereği, sadece OKSB ve YYS sahibi firmaların BİLGE Sisteminde 0804 kodlu Laboratuvar Tahlil Raporunu (Emsal) beyan edebilmesi,

4-Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereği 0803 kodlu emsal raporu için, rapor tarihi tescil edilecek beyanname tescil tarihi esas alınarak en fazla 1 yıl öncesine; Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi gereği 0804 kodlu emsal raporu için ise, rapor tarihi tescil edilecek beyanname tescil tarihi esas alınarak en fazla 6 ay öncesine dayanan emsal raporunun beyan edilebilmesi, yükümlüsünce bu sürelerden daha eski emsal tahlil raporu beyan edilmeye çalışıldığında sistemin uyarı vermesi,

Sağlanmıştır.

Bilgi alınması ve söz konusu emsal tahlil raporlarının beyanname ekine eklenmemesine ilişkin yapılan düzenleme konusunda bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}