27.05.2020 54554834 İGV kararnamesine 2485 ile eklenen geçici maddenin yürürlük tarihinin ek kararın resmi gazete tarihi olduğu

27.05.2020 54554834 İGV kararnamesine 2485 ile eklenen geçici maddenin yürürlük tarihinin ek kararın resmi gazete tarihi olduğu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.01

Konu   :2485 Sayılı Karar

27.05.2020 / 54554834

DAĞITIM YERLERİNE

05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Geçici 1 inci maddesinde yer alan 30 günlük sürenin uygulanmasında esas alınacak tarih konusunda Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 27.05.2020 tarihli ve 0054527267 sayılı yazıda; “5.5.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)”ın Geçici Madde 1`inde yer alan “18/4/2020 tarihinden önce Türkiye`ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.” ibaresi hakkında tereddüt oluştuğu anlaşılmış olup, keyfiyete ilişkin bahse konu Geçiçi Madde 1`de “…bu maddenin” ibaresi yazıldığından, kastedilenin 5.5.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2485)” olduğu belirtilmektedir ve bu Karar`ın Geçici Madde 1`inin yayımlandığı Resmi Gazete tarihi olan 5.5.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde esas alınması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}