25.07.2022 76613971 Tereyağı ihracatına veteriner sağlık sertifikası ile 03.10.2022 tarihine kadar izin verildiği 

25.07.2022 76613971 Tereyağı ihracatına veteriner sağlık sertifikası ile 03.10.2022 tarihine kadar izin verildiği 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-52707093-140.04-
Konu   :Tereyağı İhracatı Hk
 
 
25.07.2022 / 76613971
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İlgi:     a) 14.04.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00073847575 sayılı yazımız.
b) 16.05.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00074664421 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazılarımız konusu tereyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 20.07.2022 tarihli ve E-10724253-325.11.02.02-6325740 sayılı yazıda;
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği;
Bu kapsamda, sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda, Bakanlıklarınca yeniden yapılan değerlendirmeye göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 03.10.2022 tarihine kadar çıkışına izin verilmesi istenilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
Ek: 1 adet yazı
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-10724253-325.11.02.02-6325740
Konu   :Tereyağı İhracatı
 
 
TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 
 
İlgi      :14.04.2022 tarihli ve E-10724253-325.11.02.02-5270492 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazı ile Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatına kısıtlama getirilmişti.
Sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda, Bakanlığımızca yeniden yapılan değerlendirmeye göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 03.10.2022 tarihine kadar çıkışına izin verilmesi ve konuyla ilişkin ilgili Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.
 
Dr. Durali KOÇAK
Bakan a.
Genel Müdür V.
 
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}