25.02.2021 61786369 Serbest bölgede üretilen koruyucu tıbbi ekipmanın ihracatının ilgili kuruma bildirimde bulunulmasının gerektiği

25.02.2021 61786369 Serbest bölgede üretilen koruyucu tıbbi ekipmanın ihracatının ilgili kuruma bildirimde bulunulmasının gerektiği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-140.04-

Konu   :Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan

             Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ

             Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi

             Ekipmanlar)

25.02.2021 / 61786369

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 16.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053246796 sayılı,

            b) 24.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053463767 sayılı,

            c) 25.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053480218 sayılı yazılarımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusuna ilişkin olarak bu kez Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü`nden alınan 16.02.2021 tarihli, 61525335 sayılı yazıda özetle;

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.” hükmü yer almakla birlikte, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) kapsamında bazı koruyucu tıbbi ekipmanların serbest bölgelerde üretilip yurt dışına gönderilmesinde, ilgili firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`na bildirimde bulunarak gerekli izinleri alması Bakanlığımız tarafından serbest bölge faaliyet şartı olarak aranmaktadır.”

denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}