23.06.2017-26052777 Taşıtsız Çıkacak Şahıslar Hk. Ek Taşıtsız Çıkacak Şahıslar

23.06.2017-26052777 Taşıtsız Çıkacak Şahıslar Hk. Ek Taşıtsız Çıkacak Şahıslar

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Sayı     :72093537-225.99

Konu   :Taşıtsız Çıkacak Şahıslar

 

23.06.2017 / 26052777

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılardan, özel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ülkemize giriş yapan kişilerin, yurtdışına taşıtsız olarak çıkma taleplerinin olması halinde 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin 27.maddesinin 1. fıkrası uyarınca alınacak taahhütnamenin hangi gümrük idaresine verileceği hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; Anılan Tebliğin 27.maddesinin 1. fıkrası gereğince taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen taahhütnamenin alınması ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde izin verilmekte ve yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilmektedir..

Bu itibarla, özel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ülkemize giriş yapan şahısların, taşıtsız olarak yurt dışına çıkış yapmak istemeleri halinde ilgililerin kapı ya da çıkış gümrük idarelerine yönlendirilmeksizin, taahhütnamenin taşıtın bulunduğu yere yakın veya başvuru yaptığı gümrük idaresince alınması ve yapılan işlemin 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Halit HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Evrakın elektronik

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}