2009-17 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2017-12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2009-17 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2017-12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Konu   :2009/17 Sayılı Genelgenin

Yürürlükten Kaldırılması

 

GENELGE 2017/12

Başbakanlıktan:30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı R.G.

 

İlgi       :04.08.2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06/8904 (2009/17) sayılı Genelge.

Kuzey Kore’nin 5 Nisan 2009’dakİ füze denemesi ve 25 Mayıs 2009’daki nükleer denemesi üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Haziran 2009 tarihinde aldığı 1874 sayılı kararın uygulanmasında; ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmalar, ilgi genelge ile hükme bağlanmıştır.

BM Güvenlik Konseyinin 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ve 2321 (2016) sayılı kararlarının Ülkemiz bakımından gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla 20.02.2017 tarihli ve 2017/9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar 23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden ilgi genelgenin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Binalı YILDIRIM

Başbakan

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}