2018-9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2018-9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE

2018/9

Cumhurbaşkanlığından:12.09.2018 tarih ve 30533 sayılı R.G.

Kamu hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde hazine arazilerinin öncelikle değerlendirilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi, hizmet binalarında enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranması ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır.

Söz konusu rehberin kapsam dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca, tasarım ve yapım çalışmalarında dikkate alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

11 Eylül 2018

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}