2017-11167 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

2017-11167 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI, BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO TELEVİZYON YAYINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZLAR İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS VE 2018 YILI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ALINACAK ÜCRETLERİNTESPİTİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/11167

31.12.2017 tarih ve 30287 5.Mükerrer sayılı R.G.

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2018 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığı (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü) nın 15/12/2017 tarihli ve 404435 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 25/12/2107 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11167 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı

Tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

 İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

 

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon

• 51 Ekrana kadar (51 dahil)                           10 AVRO

• 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)               16 AVRO

• 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)               22 AVRO

• 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)           34 AVRO

• 117 Ekran-148 Ekran arası(148 dahil)          40 AVRO

• 148 Ekrandan yukarısı                                 80 AVRO

• Oto Televizyonu                                           8 AVRO

 

2. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcıları                                  1 AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) Üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler    1 AVRO

• Oto radyo alıcıları                                         1 AVRO

• Taşınabilir radyo alıcıları                              2 AVRO

 

3. Videolar                                                     18 AVRO

4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları 7 AVRO

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo                                   9 AVRO

• Televizyon -Radyo-Teyp                         13 AVRO

• Televizyon-Video                                    19 AVRO

• Televizyon-Radyo-Video                        21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo – walkman)       1 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo – pikap               3 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar           3 AVRO

• Oto Radyo – Kasetçalar                            3 AVRO

• Oto Radyo-Kompakdisk çalar                 4 AVRO

• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdisk çalar        4 AVRO

• Radyo-Kasetçalar                                    5 AVRO

• Radyo-Kompakdisk çalar                        7 AVRO

• Radyo-Pikap                                            7 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap                          14 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 18 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar        18 AVRO

 

6. Diğer Cihazlar

• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri     2 AVRO

• Radyo ve/veya TV li navigasyon cihazları    7 AVRO

• Radyo ve/veya TV li DVD-VCD player ve benzerleri  15 AVRO

• Radyo ve/veya TV li ev sinema sistemleri    15 AVRO

• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları  10 AVRO

 

7. Cep Telefonları                                          20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar       10 AVRO

9. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan her türlü cihazlar    18 AVRO

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}