20.10.2017 28844889 TIR Karnesinin 16 ve 17 hanelerdeki mühür numarası ve hareket gümrük idaresi tarih ve imza bölümlerinin Doldurulması

20.10.2017 28844889 TIR Karnesinin 16 ve 17 hanelerdeki mühür numarası ve hareket gümrük idaresi tarih ve imza bölümlerinin Doldurulması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-TIR Dairesi

Sayı     :44873033-010.05[GGM-TIR

İŞLEMLERİ]

Konu   :TIR Karnesinin Doldurulması ve

Mühürlenmesi

 

20.10.2017 / 28844889

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: a) 09/03/2012 tarihli ve 6589 sayılı yazımız

b) 15/07/2013 tarihli ve 13262 sayılı yazımız

1975 tarihli TIR Sözleşmesi ile kapsamı çizilen TIR Sistemi’ni uygulayan ülkelerden alınan muhtelif şikayetlerde; Türk taşıyıcıların usulüne uygun şekilde doldurulmamış (gümrük mührü numaraları belirtilmemiş, hareket gümrük idaresi tarih, mühür, imzası eksik vb.) TIR Karnelerini gümrük idarelerine ibraz ettikleri, bu durum nedeniyle sorunlar yaşandığı, mevcut eksikliklerin devam etmesi halinde taşıyıcılarımızın sundukları TIR Karnelerinin gümrük idarelerince kabul edilmeyeceği bildirilmektedir.

TIR Karnesi’nin 16 (gümrük mührü numarası) ve 17 (hareket gümrük idaresi tarih, mühür, imzası) no.lu bölümlerinin karnenin tüm üst koçanlarında (Volet-1 ve Volet-2), hareket gümrük idaresince doldurulması gerekmektedir. Bu bölümlerdeki olası eksiklikler, TIR Karnesi ile yapılan taşımanın devam etmesini riske sokmakta ve taşıyıcıların mağduriyetine neden olmaktadır.

Bu çerçevede, 1975 tarihli TIR Sözleşmesi Ek-1, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) ve bu Tebliğin Ek-4 hükümleri dikkate alınarak; TIR Karnesi’nin 16 ve 17 no.lu bölümlerinin karnenin tüm üst koçanlarında hareket gümrük idaresince usulüne uygun olarak doldurulması, konuyla ilgili denetimlerin idare amirlerince yapılması ve belirtilen hususlara titizlikle uyularak işlem yapılmasını teminen konunun bağlantınız gümrük idarelerine ivedilikle tebliği hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}