17.12.2020 Tarih Ve 9822 Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

17.12.2020 Tarih Ve 9822 Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

17/12/2020 TARİH VE 9822 SAYILI HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar No: 9974

Karar Tarihi: 14/01/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:16.01.2021 tarih ve 31366 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 tarihli toplantısında; ekteki “17/12/2020 tarih ve 9822 sayılı Hanı Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

MADDE 1 – 22/12/2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 17/12/2020 tarih ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar`ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Petrol Piyasası Kanununun uygulanmasında aşağıdaki tabloda yer alan maddeler, belirtilen GTİP numaralarına göre işleme alınır.

MaddelerGTİP No
Ham Petrol2709.00.10.00.002709.00.90.00.00
Madeni Yağ2710.19.81.00.002710.19.83.00.002710.19.85.00.002710.19.87.00.002710.19.91.00.002710.19.93.00.002710.19.99.00.253403.11.00.00.003403.19.10.00.003403.19.20.00.003403.19.80.00.003403.91.00.00.00*3403.99.00.00.00
Baz Yağ2710.19.75.00.002710.19.99.00.112710.19.99.00.982710.19.71.00.00
Benzin Türlerine Harmanlanan Ürün2207.20.00.10.132207.20.00.10.142909.19.90.00.13
Motorin Türlerine Harmanlanan Ürün3826.00.10.00.11
*3403.91.00.00.00 GTİP numaralı ürün;- Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzar olarak kullanılmak üzere üretilmesi,- Mineral yağ içermemesi,koşullarının birlikte sağlaması durumunda madeni yağ olarak kabul edilmez.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}